Air24
Czekaj na nowe dane!
Pokaż wszystkie
# PM10 [µg/m³] PM2.5 [µg/m³] PM1 [µg/m³] Prędkość wiatru [m/s] Kierunek wiatru [deg] Temperatura [°C] Ciśnienie [hPa] Wilgotność [%] Hałas [dB]